HoryZonty - Súťaž amatérskych filmov

SILA HÔR

Réžia: Róbert Bonko
Slovensko, 6 min, 2013

„To nie je hora, nad čím sme zvíťazili, ale my sami“, sú slová známeho horolezca Sira Edmunda Hillaryho, je to aj hlavná myšlienka filmu, pretože hory majú zvláštnu moc duchovne očistiť človeka, a to je ich sila, sila hôr.

line

Fotografie

SILA HÔR




 
HoryZonty