Podmienky fotosúťaže

1. 1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek. Každý autor môže do súťaže prihlásiť maximálne tri fotografie, ktoré zodpovedajú danej téme. Porota bude hodnotiť fotografie jednotlivo, nie ako sériu.

2. 2. Téma vyhláseného ročníka: „Prírodné živly a živly v prírode“. Uchopenie témy je na samotných autoroch.

3. Fotografie je potrebné zaslať na CD/DVD v dvoch veľkostiach:

• V rozlíšení 72 dpi vo formáte JPG (s rozmerom kratšej strany 30 cm)
• V rozlíšení minimálne 200 dpi vo formáte JPG (s rozmermi kratšej strany 30 cm)

Fotografie menšej veľkosti – 72 dpi treba označiť ako „nahlad1“, „nahlad2“, nahlad3“ fotografie s 200dpi treba označiť ako „menopriezviskoautora1“, „menopriezviskoautora2“, „menopriezviskoautora3“

4. Prihlášky do súťaže a súťažné diela je potrebné odoslať poštou najneskôr do 20. októbra 2013 na adresu: Festival HoryZonty, Radlinského 9, 911 05 Trenčín. Obálku treba označiť heslom „fotosúťaž“.

5. Autor svojim podpisom potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie, a že prihlásené diela sú oslobodené od práv tretej osoby.

6. Štyridsať najlepších fotografií, ktoré určí trojčlenná porota bude vystavených na festivale počas celého jeho konania. Z nich určí tá istá porota aj troch víťazov a víťaza celkovej ceny Grand prix. Mená výhercov budú zverejnené na festivale, takisto budú zverejnené na internetovej stránke podujatia. Víťazi dostanú hodnotné ceny.

7. Snímky prezentované na výstave na festivale vytlačí usporiadateľ súťaže na kvalitný fotopapier na svoje náklady. Náhľady 40-tich najlepších fotografií – prezentovaných aj na výstave počas festivalu HoryZonty budú zverejnené na internetovej stránke www.horyzonty.sk ešte pred začiatkom festivalu HoryZonty 2013 (14. – 16. novembra 2013). Mená víťazov budú zverejnené na internetovej stránke www.horyzonty.sk a počas trojdňového festivalu HoryZonty 2013.

8. Termíny:

a) vyhlásenie súťaže:   4. júla 2013
b) uzávierka súťaže:   20. októbra 2013
c)vyhlásenie víťazov:   14. – 16. novembra 2013

9. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a podmienok súťaže.

Adresa festivalu je:
Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín.

Prihláška

 
HoryZonty