György Gadó

multimediálna prezentácia

Na jednej strane môže byť komerčný turizmus pre prírodu hrozbou, na strane druhej predstavení národných parkov vedia, že ich úlohou a poslaním je prezentovať prírodné hodnoty ľuďom. Otázka znie, ako na to...

Aj o tom, aké sú možnosti ekoturizmu v Maďarsku sa dozvieme v piatok popoludní.

György Gadó, jeden z našich piatkových hostí, je vyštudovaný lesný inžinier a aktívny ochranca prírody. Okrem mnohých iných aktivít sa venuje aj tvorbe filmov s environmentálnou tematikou a práve ukážkou jedného z nich, Vlci na obzore, natočenom krátko pred vstupom Slovenska a Maďarska do Európskej únie v roku 2004, začne svoju prezentáciu Príroda bez Hraníc.

Film zachytáva vzácne vlky, ktoré sa po svojom prirodzenom teritóriu pohybujú voľne a slobodne bez ohľadu na umelé, človekom vytvorené štátne hranice, v čase vzniku filmu ešte reálne existujúce.

Dnes je pozorovanie týchto divých zvierat jednoduchšie a výskumníkom nič nebráni sledovať ich stopy. O to väčšia je naša spoločná zodpovednosť chrániť prírodné hodnoty územia, na ktorom sa naše krajiny stretávajú.

György Gadó

/vizitka/

Vyštudoval Univerzitu lesníctva a drevárskeho priemyslu v Šoproni.
V rámci práce pre rôzne organizácie sa dlhodobo venuje ekologickým aktivitám a osvete.
Pracoval ako environmentálny žurnalista, v súčasnosti je spolupracovníkom Maďarského verejnoprávneho rozhlasu.
Popri pravidelných environmentálnych televíznych programoch, sa podieľal aj na dokončení filmov Život v delte Dunaja (1997), viacerých etnografických snímkov, ale aj filmu Vlci na obzore (2004), či Aliska (2009) o západosibírskom dievčati v modernom svete.
Na prelome rokov 1989/90 po krátkej návšteve USA inicioval v Maďarsku organizovanie Dňa Zeme.

Fotografie

György Gadó György Gadó


 
HoryZonty