HoryZonty - Infostánok

Knihy, DVD, tričká, tašky, informačné brožúrky, propagačné predmety, anketové lístky... To všetko nájdete v informačnom stánku festivalu.
 
HoryZonty