Výsledky literárnej súťaže „Fyzické obmedzenie očami detí“

„Aby ti verili ostatní, musíš si veriť sám...veriť sám...,“ opakoval si hlavný hrdina z príbehu „Kilimanďžáro citom“, ktorého autorkou je Lujza Lehotská - víťazka literárnej súťaže, realizovanej v rámci sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých.

„Víťazku sme vyberali spomedzi prác piatich autoriek, žiačok 2. stupňa základných škôl“ uviedla porotkyňa súťaže Martina Kedrová. „Musím povedať, že s neľahkou témou sa všetky dievčatá popasovali veľmi citlivo a s veľkou dávkou empatie poukázali na viaceré momenty, ktoré si častokrát v súvislosti s telesne či zmyslovo postihnutými mnohí ľudia vôbec neuvedomujú.“

Za veľmi dobré a kvalitné uchopenie témy z literárneho hľadiska získala prvé miesto 12-ročná Lujza Lehotská z Trenčína. „Dielo sa čítalo veľmi ľahko, dej bol dynamický. Čítanie tejto eseje bolo veľmi pútavé.“

Druhé miesto patrí 14-ročnej Lucii Vaňovej zo Starej Turej za pekný opis vcítenia sa do pocitov nevidiaceho chlapca. „Emotívnym opisom Vás esej vtiahne do deja a autorka sa tak autenticky vžila do postavy chlapca, že sa sami pristihnete, ako sa pri čítaní diela, aj vy sami ním stávate. Veľmi pôsobívý opis. Práca má aj hlboký sociálny rozmer v pasážach, kde sa chlapcovi za jeho postihnutie ostatní smejú, príp. ho odmietajú ako plnohodnotného člena spoločnosti.“

Tretie miesto porota udelila Laure Bilíkovej, ktorá sa pokúsila opísať motiváciu postihnutých ľudí, ktorí dokážu vnímať krásu hôr aj inak ako očami.

Osobitné uznanie poroty získavajú práce Kláry Talianovej a Niny Pavleovej:

„Báseň Klárky Talianovej zaujala nielen netradičným literárnym spracovaním (poézia ), ale aj pohľadom na svet hendikepovaných z rôznych uhlov, úvaha Ninky Pavleovej bola zaujímavá tým, že poukázala na paradox toho, ako ľudia s postihnutím dokážu častokrát svoje obmedzenia využiť lepšie ako mnohí zdraví ľudia svoje ničím neohrozené šance,“ vysvetlila porotkyňa.

Cieľom literárnej súťaže „Fyzické obmedzenie očami detí“ bolo umožniť mladým ľuďom prezentovať svoju tvorbu a dať im priestor vyjadriť svoje vnímanie osudov ľudí prekonávajúcich svoje bariéry. Súťaž mala prispieť k zamysleniu nad tým, ako cítia, uvažujú a čo musia robiť fyzicky alebo zmyslovo hendikepovaní ľudia pre to, aby dokázali „žiť ďalej“, a plniť si svoje športové sny.

S vybranými súťažnými dielami sa návštevníci mohli zoznámiť priamo na festivale - vystavené boli v rámci výstavy fotografií hendikepovaných športovcov. Na našej webovej stránke sa s nimi budete môcť zoznamovať postupne.

Výsledky literárnej súťaže:

1.miesto:

Lujza Lehocká (12 rokov): Kilimandžáro citom

2.miesto:

Lucia Vaňová (14 rokov): Oči sú len nástroj na videnie, no či bude človek vidieť sa rozhodne sám

3. miesto:

Laura Bilíková (12 rokov): Krása hôr inak...

Čestné uznanie poroty:

Nina Pavleová (13 rokov): Nespravodlivý svet
Klára Talianová (12 rokov): To my sme tí iní

Porota

Porotkyňa Mgr. Martina Kedrová je absolventka FIF UK v Bratislave (filozofia, estetika – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov), venuje sa sociálnej práci, hudbe a sama je autorkou rôznych textov a básní.

logo


 
HoryZonty