HoryZonty – Divácka anketa

Blahoželáme výhercom diváckej ankety.

Všetkým zúčastneným návštevníkom ďakujeme za hlasovanie a gratulujeme vylosovaným výhercom.

Výhercami sa stávajú:

1. Alena Pašková, Trenčín
2.  Michaela Gajdošová, Košeca
3.  Mária Ondrušová, Levoča
4.  Jaroslav Porubský, Trenčín
5.  Mária Geregová, Trenčín
6.  Šimon Moravčík, Trenčín
7.  Martin Hochel, Rakovice
8.  Lenka Macharová, Nemšová
9.  Gabriela Begáňová, Nemšová
10.  Miriama Babrňáková, Trenčín

Výhercovia získavajú ceny od sponzorov festivalu:
Termovel, Tulák, Northfinder, Buff, Adidas, Walmark, Horalky a Krásy Slovenska

Srdečne blahoželáme!

Svoje ceny si môžete prebrať po telefonickom dohovore na adrese festivalu: Radlinského 9, Trenčín. Tel. č.: 0903 770 896.

HoryZonty 2013 HoryZonty 2013 HoryZonty 2013


 
HoryZonty