Umenie a šport v živote telesne postihnutých

Špeciálna sekcia festivalu zameraná na prezentáciu umeleckých diel a športových výkonov, ktorých tvorcami a aktérmi sú fyzicky handicapovaní ľudia.

Sekcia Umenie a šport v živote telesne postihnutých je novinkou v programe festivalu. Filmy, ktorých protagonistami alebo tvorcami sú fyzicky hendikepovaní ľudia, sú však súčasťou festivalového programu už niekoľko rokov. Okrem toho sme minulý rok mali česť osobne, ako hosťa spoznať inšpiratívneho špičkového maďarského horolezca Zsolta Erössa, ktorý po úraze prišiel o nohu a napriek tomu sa ešte za pomoci špeciálnej protézy dokázal vrátiť na himalájske vrcholy.

V rámci podujatí organizovaných pod hlavičkou sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých chceme poukázať na výnimočnosť a húževnatosť ľudí, ktorí dokázali a dokážu podať a umelecky odprezentovať špičkové výkony v oblasti extrémneho športu a outdoorových aktivít a zároveň pomôcť k odbúravaniu predsudkov a stereotypov v názoroch o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím.

Výnimočné osobnosti, príbehy a výkony telesne postihnutých Zsolta Erössa, Mariána Ligdu a Juraja Prágera predstavíme vo filmovo-prezentačnom bloku „Hendikepovaní“ s dôrazom na úvodzovky. Jeho cieľom je poukázať na fakt, že ľudia, ktorí „by mali byť“ slabší a znevýhodnení, dokážu napriek svojim obmedzeniam častokrát viac ako tí „zdraví“.

Zsolta Erössa, ktorý zahynul v máji tohto roku pri zostupe z Kančendžongy si pripomenieme prostredníctvom filmu, ale aj krátkej spomienky trenčianskeho horolezca Jaroslava Dutku, jedného z účastníkov expedície na tretiu najvyššiu horu sveta, ktorý tragický zostup horolezcov prežíval v základnom tábore.

Nevidiaci Juraj Práger, ďalší z hostí, sa nám predstaví vo filme Rasťa Hatiara. Jeho film Slepá dôvera nie je len príbehom o výstupe na Mont Blanc, je aj príbehom o pochybnostiach, obavách a strachu, no najmä o dôvere, priateľstve a pevnej vôli. O tom, že postihnutím sa život nekončí a že aj stratou sa dá získať.

V besede, ktorá bude nasledovať po filme, sa budeme môcť dozvedieť viac o ďalších aktivitách tohto výnimočného človeka.

S Mariánom Ligdom, športovcom a umelcom, ktorý v rámci svojho občianskeho združenia pomáha iným telesne postihnutým, sme sa už na festivale naživo aj vo filmoch stretli viackrát, radi ho však uvítame opäť. Všestranný športovec, známy predovšetkým ako lyžiar, sa nám tentoraz predstaví ako cyklista. Vo svojej prezentácii LeTour porozpráva o svojom bajkovom tripe do Paríža, v diskusii s ním sa budeme môcť dozvedieť aj niečo spôsoboch a postupoch umeleckého spracovania svojich zážitkov.

Súčasťou tvorivých dielní sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých je výstava fotografií Juraja Prágera, Mariána Ligdu a Zsolta Erössa, literárna súťaž pre deti a mládež „Fyzické obmedzenie očami detí a drobné zážitkové workshopy, kde si budú môcť návštevníci odskúšať niektoré outdorové aktivity „v koži“ handicapovaného športovca. Výstavu fotografií si záujemcovia môžu pozrieť z perspektívy, z ktorej ju vidia hendikepovaní ľudia, pripútaní na invalidný vozík. Pre zdravého človeka môže byť zaujímavé uvedomiť si, že nielen pohľad telesne postihnutého človeka na svet a na seba je iný, ale INÉ sú aj pohľady druhých („tých zdravých“) ľudí naňho.


NEPREHLIADNITE:

Program sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých


logo
 
HoryZonty