CINEMA WALKSHOP 2014

22. - 25. máj 2014, Špania dolina

Čo vás čaká?

Tri dni intenzívneho výkladu filmového jazyka priamo počas pobytu v prírode pod vedením profesionálnych filmárov.

Program:

1.deň:
Stretnutie účastníkov workshopu s lektormi v Španej doline (vo štvrtok, večerných hodinách)
Úvod do filmu, teoretická príprava zahŕňajúca základné pravidlá nakrúcania, režijné, žánrové postupy.
Literárna príprava na filmovanie (scenár)

2.deň:
Spoločný celodenný trek (trasa podľa počasia) spojený s tréningom nakrúcania v horách.
Individuálne filmové školenie s lektormi priamo v teréne.
Večerná prehliadka outdoor-filmov s ich spätnou analýzou v spoločenských priestoroch penziónu.

3.deň:
Druhý spoločný trek (trasa podľa počasia) spojený s ďalším nakrúcaním.
Spoločná večerná projekcia záberov a vysvetlenie chýb, ktorých sa účastníci dopustili pri nakrúcaní.
Večer teórie strihovej skladby, výber materiálu, hrubý strih jednotlivých materiálov, spoločné diskusie.

4.deň:
Triedenie, strih nakrúteného materiálu spojený s explikáciou nakrútených prác.
Projekcia výsledného spracovania.
Záver workshopu.

Ďalšie informácie:

  • Workshop bude prebiehať v krásnom prostredí slovenskej prírody v Španej doline.
  • Príjemný penzión so všetkým potrebným zázemím je zárukou, že sa workshop uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia.
  • Dostatočný počet dní a limitovaný počet prihlásených osôb zaručuje individuálny prístup lektorov, každý účastník bude mať možnosť dozvedieť sa čo najviac, prehĺbiť si vlastné filmárske znalosti.
  • Workshop je určený pre začiatočníkov i pre tých skúsenejších.
  • Maximálny počet osôb: 9
  • Poplatok: 100,-EUR (zahŕňa lektorov, učebné/študijné materiály a balíčkové občerstvenie na trek, čaj, minerálka), plus 3x ubytovanie a polpenzia (raňajky, večera, cca 20,-EUR/osoba/noc, www.klopacka.sk).
  • Individuálna doprava.
  • Pre účastníkov je najvýhodnejšia vlastná videotechnika (kamera, fotoaparát, batérie, karty, statív, notebook, strihový program, atď.)
  • Časť videotechniky bude k dispozícii od lektorov, strih bude zabezpečený aj na ich počítačoch.
  • Na workshope je vítaná práca účastníkov vo dvojiciach (1kamera), prípadne v tímoch.

Lektori:

Lektori, ktorí sa každodenne venujú filmu, dokumentu i televíznym žánrom, majú dlhoročné skúsenosti s organizovaním filmových workshopov, zameraných nielen na teoretický výklad filmového jazyka, ale hlavne na realizáciu krátkych filmov priamo v teréne.

Peter Kotrha (VŠMU): kamera, strih, zvuk, 3D, postprodukcia – Leon Productions, www.dogdocs.sk, lektor filmových workshopov.

Richard Chomo (VŠMU): kamera, strih, postprodukcia, TV JOJ, STV, lektor filmových workshopov.

Broňa Brtáňová (VŠVU): špeciálne efekty (VFX), colour grading, animácie, dizajn – Azyl Film Festival, TV Markíza atď., lektor filmových workshopov.

plus Hostia (prekvapenie)

Prihlásenie

deadline prihlášok: 12.máj 2014
záväzné prihlášky s menom a tel. číslom posielajte na: peterkotrha@gmail.com

WORKSHOP JE ORGANIZOVANÝ V RÁMCI FESTIVALU DOBRODRUŽNÝCH FILMOV HORYZONTY 2014. 
HoryZonty