WORKSHOP - Cinema Walkshop III

10.-13. október 2013, Špania dolina

Čo vás čaká?

Tri dni intenzívneho výkladu filmového jazyka priamo počas pobytu v prírode pod vedením profesionálnych filmárov.

Program:

1.deň:
• Stretnutie účastníkov workshopu s lektormi v Španej Doline (vo štvrtok, vo večerných hodinách).
• Úvod do filmu, teoretická príprava zahŕňajúca základné pravidlá nakrúcania, režijné, žánrové postupy.
• Literárna príprava na filmovanie (scenár).

2.deň:
• Spoločný celodenný trek - (trasa podľa počasia) spojený s tréningom nakrúcania v horách.
• Individuálne filmové školenie s lektormi priamo v teréne.
• Večerná prehliadka outdoor-filmov s ich spätnou analýzou v spoločenských priestoroch penziónu.

3.deň:
• Druhý spoločný trek - (trasa podľa počasia) spojený s ďalším nakrúcaním.
• Spoločná večerná projekcia záberov a vysvetlenie chýb, ktorých sa dopustili pri nakrúcaní
• Večer teórie strihovej skladby, výber materiálu, hrubý strih jednotlivých materiálov, spoločné diskusie.

4.deň:
Triedenie, strih nakrúteného materiálu spojený s explikáciou nakrútených prác
Projekcia výsledného spracovania • Záver workshopu

Ďalšie informácie:

  • Workshop bude prebiehať v krásnom prostredí slovenskej prírody v Španej Doline.

  • Príjemný penzión so všetkým potrebným zázemím je zárukou, že sa workshop uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia.

  • Dostatočný počet dní a limitovaný počet prihlásených osôb zaručuje individuálny prístup lektorov, každý účastník bude mať možnosť dozvedieť sa čo najviac, prehĺbiť si vlastné filmárske znalosti.

  • Workshop je určený pre začiatočníkov i pre tých skúsenejších.

  • Maximálny počet osôb: 9.

  • Poplatok: 100,-EUR, plus 3x ubytovanie a polpenzia (cca 20,-EUR/osoba/noc).

  • Individuálna doprava.

  • Pre účastníkov je najvýhodnejšia vlastná videotechnika (kamera, fotoaparát, batérie, karty, statív, notebook, strihový program, atď.)

  • Časť videotechniky bude k dispozícii od lektorov, strih bude zabezpečený aj na ich počítačoch.

  • Na workshope je vítaná práca účastníkov vo dvojiciach (1kamera), prípadne v tímoch.

Lektori:

Lektori, ktorí sa každodenne venujú filmu, dokumentu i televíznym žánrom, majú dlhoročné skúsenosti s organizovaním filmových workshopov, zameraných nielen na teoretický výklad filmového jazyka, ale hlavne na realizáciu krátkych filmov priamo v teréne.

Peter Kotrha (VŠMU):
kamera, strih, zvuk, 3D, postprodukcia – Leon Productions, DogDocs, www.dogdocs.sk, lektor filmových workshopov.

Richard Chomo (VŠMU):
kamera, strih, postprodukcia, TV JOJ, STV, lektor filmových workshopov.

Broňa Brtáňová (VŠVU):
špeciálne efekty (VFX), colour grading, animácie, dizajn – Azyl Film Festival, TV Markíza, lektor filmových workshopov.

Prihlasovanie:

Prihlasovať sa môžete na adrese: kotrha@dogdocs.sk, alebo prostredníctvom formulára nižšie.

Workshop je organizovaný v rámci festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2013.

CINEMA WALKSHOP II 2012

Ročník 2012 - záverečný report
Ročník 2012 - pohľad očami účastníkaPrihláška
 

Ochrana proti spamu. Koľko je 8 deleno 4?

 
 
 
HoryZonty