HoryZonty - Reporty

HoryZonty 2013 - záverečný sumár

Festival dobrodružných filmov patrí k Trenčínu už osem rokov a stále sa teší zvyšujúcej priazni divákov. Ani kapacitne najväčšia sála v meste náporu divákov opäť nestačila.

Výstavy

Festivalové výstavy boli tentoraz žánrovo aj obsahovo pestrejšie. Okrem fotografií ste si mohli pozrieť aj kresby či literárne práce.

Nosičov sen 2013 - radosť, napätie, eufória

Ak si spomenieme na sobotné predpoludnie 16.novembra na farských schodoch, asi sa zhodneme, že sme spolu zažili veľmi príjemný, zaujímavý a rušný šiesty ročník Nosičovho sna.

Výsledky literárnej súťaže „Fyzické obmedzenie očami detí“

„Aby ti verili ostatní, musíš si veriť sám...veriť sám...,“ opakoval si hlavný hrdina z príbehu „Kilimanďžáro citom“, ktorého autorkou je Lujza Lehotská - víťazka literárnej súťaže, realizovanej v rámci sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých.

Psie záprahy opäť brázdili mestom

Trenčína sa posledný festivalový deň zľahka dotkla aj atmosféra divokého západu...

Beh o pohár festivalu HoryZonty 2013

Bežecké HoryZonty 2013 opäť rekordné - účastnícky, výkonnostne i spoločensky

Výsledky hlasovania o najúspešnejší divácky film

Film Sila hôr Róberta Bonka sa stal najúspešnejším v hlasovaní divákov. Z celkového počtu 262 platných hlasov získal takmer rovnú stovku.

Divácka anketa

Všetkým zúčastneným návštevníkom ďakujeme za hlasovanie a gratulujeme vylosovaným výhercom.

Výsledky fotosúťaže

Z fotografií na tému Prírodné živly a živly v prírode zaslaných do VIII. ročníka súťaže porota vybrala 40. Porotcovia Ján Kekeli, Matej Kukučka a Richard Podoba vyberali z celkovo 144-och fotografií. Tu sú najlepšie z nich.

Zasadanie fotoporoty

Zo 144 prihlásených fotografií bolo treba vybrať 40 najlepších...

 
HoryZonty